Słonko na Euro 2012

Słonko na Euro 2012
6 czerwca miał miejsce tranzyt Wenus na tle tarczy Słońca, a 8 czerwca rozpoczyna się w Polsce wielka impreza sportowa - Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, zwane Euro 2012. Od pani Katarzyny Kurdek otrzymaliśmy pracę zgrabnie łączącą oba tematy. Autorka "słonka na euro" jest plastykiem współpracującym od tego roku z naszą redakcją.

Przejście Wenus

Z 5 na 6 czerwca nastąpi bardzo rzadkie zjawisko przejścia Wenus na tle tarczy Słońca. Będzie je można obserwować z Polski w godzinach porannych 6 czerwca. Dokładne informacje na temat przebiegu tranzytu i sposobów obserwacji zawarte są w najnowszym numerze Uranii (3/2012), można tam znaleźć tabelki, rysunki, mapki i inne informacje. Dokładny opis zjawiska jest także na stronie internetowej akcji VT-2012, którą koordynuje Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Urania nr 3/2012 na kilka dni przed przejściem Wenus

Urania nr 3/2012
Za kilka dni, 6 czerwca, nastąpi astronomiczne zjawisko roku 2012 - przejście Wenus przed tarczą Słońca. Będzie je można obserwować z terenu Polski. W ramach przygotowań do tej rzadkiej okazji warto sięgnąć po lekturę najnowszego numeru "Uranii - Postępów Astronomii". Egzemplarze numeru 3/2012 powinny już od dzisiaj trafiać do prenumeratorów.

Ostatni numer "Postępów Astronomii" jako prezent dla prenumeratorów "Uranii"

Postępy Astronomii nr 4/1997
W tym roku mija 15 lat od chwili gdy ukazał się ostatni numer kwartalnika "Postępy Astronomii" (4/1997). Czasopismo połączyło się wtedy z "Uranią", tworząc dwumiesięcznik "Urania - Postępy Astronomii". Naszym aktualnym prenumeratorom dołączmy w prezencie ten historyczny, ostatni numer "Postępów Astronomii".

Nowa wersja strony internetowej "Uranii"

Witryna internetowa Uranii
Rok 2012 to czas zmian w Uranii. Od numeru 1/2012 wychodzimy w pełnym kolorze, a teraz pora na zmiany na naszej witrynie internetowej. Od dzisiaj dostępna jest w nowej wersji.

Chcemy przede wszystkim, aby zawierała aktualne informacje dotyczące "Uranii", wzbogacając ją w miarę potrzeb o różne treści dodatkowe. Zachowaliśmy kolorystykę zbliżoną do starej wersji witryny, natomiast całkowicie zmienił się układ strony. Część materiałów dostępna jest jeszcze w starym formacie (archiwum Uranii).

Oferta dla szkół - Urania za darmo!

Bibliotekom szkolnym proponujemy przesłanie wszystkich dostępnych archiwalnych numerów "Postępów Astronomii" oraz "Uranii" z lat 1992-2011 nieodpłatnie, za pokryciem kosztów wysyłki. W pierwszej kolejności obsługiwane będą szkoły posiadające szkolne obserwatoria astronomiczne, legitymujące się laureatami i finalistami Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu. Prosimy szkoły o kontakt listowny bądź mailowy pod: urania@pta.edu.pl lub tel. 698 55 61 61.
Tagi: 

Urania nr 2/2012 już w sprzedaży

Urania nr 2/2012
Kolejny numer "Uranii - Postępów Astronomii" jest już w drodze do prenumeratorów i do punktów sprzedaży. Podobnie jak poprzedni, jest w pełni kolorowy. Znajdziemy w nim m.in. informacje o przejściu Wenus na tle tarczy Słońca, które nastąpi 6 czerwca b.r. Piszemy nieco o historii i o tym jak przygotować się do obserwacji tego "zjawiska roku 2012". Polecamy również obszerny artykuł o wielkim przeglądzie nieba SDSS, a także tekst na temat pierwszego polskiego satelity PW-Sat.

Strony

Subscribe to Urania - Postępy Astronomii RSS