Geminidy

Wysoka aktywność w maksimum Geminidów

Tegoroczne maksimum Geminidów nie zawiodło. Zgodnie z przewidywaniami aktywność była wysoka, ZHR osiągnął wartość 145 w godzinach porannych 14 grudnia. Na stronie IMO dostępny jest wykres stworzony w oparciu o dane pochodzące od 60 obserwatorów z całego świata w tym z Polski. Pierwsze Geminidy obserwowano już 6 grudnia, aktywność utrzymywała się dość długo na zaskakująco niskim poziomie, jeszcze 12 grudnia ZHR wynosił 19. Od nocy z 12 na 13 grudnia aktywność Geminidów zaczęła rosnąć wyraźnie i dość jednostajnie. Wieczorem z 13/14 grudnia ZHR zbliżał się do 100 (aktywność mniej więcej taka jak podczas sierpniowych Perseidów), tuż przed wschodem Słońca odnotowano ZHR=136, najwyższą aktywność obserwowano 14 grudnia o godzinie 8:52UT (w Polsce godzinę po wschodzie Słońca) kiedy to ZHR osiągnął wartość 145 +- 6. Przez kolejne 6 godzin rój nie był obserwowany, obserwatorzy w USA około godziny 14 UT obserwowali już znacznie niższą aktywność. Dość ciekawy jest gwałtowny spadek aktywności na początku nocy z 14 na 15 grudnia, według danych IMO początek nocy w Polsce to ZHR na poziomie 90 podczas gdy w 3 godziny później aktywność spada do poziomu ZHR=33. Oba punkty na wykresie oparte są o wystarczające ilości danych, nie wydają się być błędne, niska aktywność obserwowana jest też w dalszej części nocy.

Geminidy z roku na rok coraz aktywniejsze

Geminidy są najaktywniejszym rojem meteorów na ziemskim niebie. W różnego rodzaju kalendarzach astronomicznych aktywność Geminidów określana jest najczęściej jako ZHR=120. W ostatnich latach obserwowano jednak maksima o wyraźnie większej aktywności, co potwierdza najnowsza publikacja naukowa na ten temat.

Geminidy, wyjątkowa atrakcja grudniowego nieba!

Geminidy to jeden z najbardziej atrakcyjnych i magicznych rojów meteorów widocznych na niebie w ciągu całego roku. W naszych szerokościach geograficznych możemy je obserwować od 7 do 17 grudnia, a tegoroczne maksimum wypada 14 grudnia, tuż przed nowiem Księżyca.

Niebo w grudniu 2017 r.

W grudzień 2017 wkraczamy mocnym akcentem w postaci Superksiężyca! A potem napięcie już tylko rośnie... Zakrycia (kolejno) Regulusa i Aldebarana, maksimum Geminidów, wieczorne przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i poranny "szał niebieskich ciał" - jest na co popatrzeć! Zapraszamy!

Wysoka aktywność Geminidów na dobę przed maksimum

Niespodziewana poprawa pogody w dniu wczorajszym umożliwiła przeprowadzenie obserwacji Geminidów na około dobę przed maksimum. Zaobserwowano wysoką aktywność roju, szczególnie po godzinie 23 UT.

Nadlatują Geminidy!

Geminidy to jeden z najbardziej atrakcyjnych rojów meteorów widocznych na niebie w ciągu całego roku kalendarzowego. Możemy je obserwować od 7 do 17 grudnia, a maksimum wypada 14 grudnia.
Subscribe to RSS - Geminidy