globule

Czy gwiazdy mogą wywoływać migotanie odległych kwazarów?

Gwiazdy widoczne na niebie zdają się migotać, ponieważ obserwujemy je poprzez otaczającą Ziemię, silnie zmienną atmosferę. Kwazary nie są gwiazdami, a dyskami materii otaczającymi największe z kosmicznych czarnych dziur. Te czarne dziury rezydują w centrach galaktyk, ściągając na siebie ogromne ilości okolicznego gazu i pyłu. Kwazary wykazują dużą zmienność w różnych skalach czasowych i na rozmaitych długościach fali obserwacji, w tym w dziedzinie radiowej.

Konający układ gwiazd rozświetla rodzącą się protogwiazdę

Teleskop kosmiczny Chandra (Chandra X-ray Observatory) odkrył rodzącą się gwiazdę w pobliżu rentgenowskiego mikrokwazara Cygnus X-3. Astronomowie nazwali ją Małym Przyjacielem (Little Friend) z uwagi na podobne zmiany jasności.
Subscribe to RSS - globule