gwiazdy aktywne

Mikroskopijne kryształy znalezione w meteorycie ujawniają aktywną przeszłość Słońca.

Obserwacje młodych gwiazd juz dawno doprowadziły naukowców do wniosku, że Słońce było silnie aktywne już w swych najmłodszych latach. Teraz jednak specyficzne kryształy znalezione w ziemskim meteorycie dostarczają nam bezpośrednich dowodów na tę energetyczną przeszłość Słońca.

Proxima Centauri ma cykl podobny do słonecznego

Obserwacje potwierdziły podejrzenia naukowców, że najbliższa nam gwiazda po Słońcu także posiada regularny cykl zmienności magnetycznej, podobny do słonecznego cyklu jedenastoletniego.
Subscribe to RSS - gwiazdy aktywne