Wielki bolid nad Niemcami

Dziś wczesnym wieczorem nad Europą zachodnią zaobserwowano bardzo jasny bolid. Jak na razie nieznane są precyzyjne parametry trajektorii, liczba raportów wizualnych jest jednak ogromna i na ten moment zbliżona jest do trzystu.

Na podstawie raportów wizualnych wnioskować można, że bolid pojawił się pomiędzy Frankfurtem, a Darmstadt, a trajektoria skierowana była ze wschodu na zachód. W raportach wizualnych znajdujemy ogromny rozrzut podawanych jasności i czasów trwania bolidu przy czym dominują raporty określające jasność na zbliżoną do Księżyca w pełni, a czas trwania na około 7 sekund. Raporty zebrane na stronie http://fireballs.imo.net pochodzą z Niemiec, wschodniej Francji, Szwajcarii oraz Włoch. Bolid zaobserwowano około godziny 16:50 UT, 14 listopada 2017 roku.

W ustaleniu momentu zjawiska pomóc mogą między innymi obserwacje radiowe. Czeska sieć obserwacji radiowych Bolidozor zaobserwowała potężne echo radiowe o godzinie 16:46:56 trwające około 20 sekund. Echo to może mieć związek z zaobserwowanym bolidem.

Dane wizualne dotyczące bolidu zbierane są pod adresem http://fireballs.imo.net/members/imo_view/event/2017/4299

Detekcję radiową znaleźć można na facebookowym profilu sieci Bolidozor.