ESO Astronomy Camp 2016 - zostało kilka dni na zgłoszenia

Obserwatorium astronomiczne Aosta Valley
Jeszcze przez kilka dni polscy uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w obozie astronomicznym we Włoszech organizowanym przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). Do wygrania są stypendia pokrywające koszt udziału i biletów lotniczych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 października 2016 r.

Kilka krajów poprosiło o przesunięcie o parę dni terminu przyjmowania zgłoszeń, argumentując to faktem rozpoczęcia w nich roku szkolnego dopiero pod koniec września. W związku z tym ESO zdecydowało o przesunięciu terminu dla wszystkich krajów o jeden tydzień. Wobec tego także polscy uczniowie mają jeszcze kilka dodatkowych dni na zgłoszenia. Nowy termin to 11 października 2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi również tydzień później, do 23 października 2016 r.

ESO Astronomy Camp 2016 to międzynarodowy obóz astronomiczny dla uczniów w wieku 16-18 lat (roczniki 1998, 1999, 2000). Odbędzie się w obserwatorium astronomicznym Aosta Valley w okresie od 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu (maksymalnie 3 minuty) na temat „I would most like to discover/invent ...... because........”. Kandydat powinien występować w filmie i mówić po angielsku.

Organizatorem obozu jest Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) - czołowa organizacja badawcza zajmująca się badaniami Wszech świata prowadzonymi z powierzchni Ziemi. ESO posiada wielkie teleskopy na pustyni Atakama w Chile. Nasz kraj stał się członkiem tej organizacji w ubiegłym roku.

Polski konkurs prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) we współpracy ESO. "Urania" jest patronem medialnym konkursu. W "Uranii" nr 4/2016 zamieściliśmy wywiad z dwojgiem z ubiegłorocznych uczestników obozu.

Więcej informacji:

Na zdjęciu:
Obserwatorium Aosta Valley w nocy. Fot.:
Giovanni Antico.