POLGRAW

Fale grawitacyjne i błysk światła kilonowej - polski udział w odkryciu

W tym tygodniu ogłoszono odkrycie fal grawitacyjnych od zderzenia gwiazd neutronowych i jednoczesną detekcję fal elektromagnetycznych (światła) od tego zdarzenia. Jaki był polski udział w odkryciu i obserwacjach?

Wykryto jednocześnie fale grawitacyjne i światło od zderzenia gwiazd neutronowych

Dzięki globalnej współpracy wielu grup naukowych udało się po raz pierwszy wykryć jednocześnie fale grawitacyjne i fale elektromagnetyczne (światło) od tego samego źródła GW170817. Na dodatek zaobserwowano przewidywany teoretycznie wybuch tzw. kilonowej – informują LIGO, POLGRAW, ESO i inne instytucje.

Obserwatorium Virgo zaczęło zbierać dane dotyczące fal grawitacyjnych wspólnie z LIGO

Od 1 sierpnia 2017 r. do trwającej kampanii obserwacyjnej fal grawitacyjnych realizowanej przez amerykańskie detektory LIGO dołączyło europejskie obserwatorium Virgo. Od teraz trzy interferometry pozwolą na zdecydowanie lepszą dokładność w lokalizacji źródeł fal grawitacyjnych.

Po raz trzeci wykryto fale grawitacyjne!

Nowe okno obserwacyjne astronomii jest już na dobre otwarte, bowiem po raz trzeci udało się dokonać detekcji fal grawitacyjnych. Dokonano tego dzięki amerykańskiemu obserwatorium LIGO. O odkryciu informują Caltech, MIT, a także polskie instytuty, w tym grupa POLGRAW. W pracach wzięło udział dziewięcioro polskich naukowców.
Subscribe to RSS - POLGRAW