astronomia w szkole

Astronomia w szkole jest przewidziana w ramach lekcji fizyki oraz geografii, aczkolwiek w pewnych kontekstach może być przydatna także podczas zajęć z matematyki, informatyki, historii, przyrody. Poniżej zbiór informacji przydatnych dla nauczycieli oraz uczniów, konkursy, warsztaty, konferencje i inne wiadomości.

Przy okazji: czasopismo "Urania - Postępy Astronomii" jest bardzo przydatne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Polecamy je nauczycielom i uczniom. Zachęcamy szkoły do udziału w projekcie "Prenumerata sponsorowana Uranii" w ramach którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje szkołom połowę kosztów prenumeraty.

"Science in School" numer 27

Science in School nr 27
Ukazał się jesienny numer czasopisma "Science in School", oznaczony numerem 27. Pismo jest przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów takich jak fizyka, chemia, czy biologia oraz dla ich uczniów. Jest dostępne bezpłatnie. W każdym numerze znajdziemy zazwyczaj także tematy związane z astronomią.

Strony

Subscribe to RSS - astronomia w szkole